Phương thức thanh toán

Giao dịch tại Hanoi.pet

– Khách hàng khi mua sắm tại Hanoi.pet phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

Cách 1: Thanh toán trước online qua thẻ tín dụng (Visa, Master card..):

Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực

Bước 2: Khách hàng thanh toán trước;

Bước 3: Hanoi.pet kiểm tra, xác nhận đơn hàng và chuyển hàng;

Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

Cách 2: Thanh toán sau:

Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực

Bước 2: Hanoi.pet xác thực đơn hàng;

Bước 3: Hanoi.pet xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 4: Hanoi.pet chuyển hàng;

Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán

Cách 3 : Thanh toán trực tiếp khi mua hàng tại các showroom ( tiền mặt hoặc thẻ).