Chính sách về đổi trả hàng hóa

Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại Hanoi.pet

– Trong một số trường hợp nếu nhận thấy hàng hóa khác biệt về mặt bản chất so với mô tả, khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Thông báo cho Hanoi.pet về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng .

2. Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó theo quy định của chính sách đổi trả hàng, và chịu một mức phí hỗ trợ thương mại, tùy theo thời điểm và chủng loại hàng hóa, và mức phí được tính từ 10-60% giá trị đơn hàng .

Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại tại Hanoi.pet

– Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại Hanoi.pet Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin gửi vào trang thông tin điện tử bán hàng Hanoi.pet, Hanoi.pet có quyền từ chối thực hiện giao dịch.

Giải quyết tranh chấp

– Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Hanoi.pet hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Quy định chấm dứt thỏa thuận

– Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách vĩnh viễn. Nếu quý khách không hài lòng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của Hanoi.pet thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng làm việc với chúng tôi.

Những quy định khác

– Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại Hanoi.pet

Xin quý khách lưu ý chỉ mua hàng khi chấp nhận và hiểu rõ những quy định trên. Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, quý khách vui lòng tham khảo bộ phận chăm sóc khách hàng.